Εισαγωγή στη Φροϋδική Σκέψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή στην κατανόηση των βασικών υποθέσεων της Ψυχαναλυτικής σκέψης, καθώς και των  κεντρικών σημείων της Ψυχαναλυτικής προσέγγισης σύμφωνα με την οικονομική και τη δυναμική θεωρία. Επίσης, ο σπουδαστής θα μελετήσει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των τοπογραφικών συστημάτων του Ψυχικού Οργάνου, μελετώντας την ανθρώπινη προσωπικότητα υπό το πρίσμα των ψυχοσεξουαλικών σταδίων ανάπτυξης (Ναρκισσισμός & Σχέσεις Αντικειμένου), ανασκοπώντας τη δυναμική του ασυνειδήτου στη διαμόρφωση της ψυχικής οντότητας.