Σωματοκεντρική / Ραιχική Ψυχοθεραπεία

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η επισταμένη μελέτη διαφόρων ρευμάτων από τον χώρο της σωματικής ψυχοθεραπείας. Ο σπουδαστής καλείται να μελετήσει τις διάφορες μεθόδους και δεξιότητες στην εφαρμογή σωματικά επικεντρωμένων τεχνικών προκειμένου να βοηθήσει τον θεραπευόμενό του στη γεφύρωση σώματος και πνεύματος, αλλά και στην αναζήτηση του εαυτού μέσω της απόκτησης μιας περισσότερο καθολικής αίσθησης της σωματικότητάς του στον χωροχρόνο.