Ατομική Ψυχολογία

Ο Adler υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές της εποχής του, η έμφαση που έδωσε στην μοναδικότητα του ατόμου διαφαίνεται από την ονομασία που πήρε η προσέγγιση του, «Ατομική Ψυχολογία».  Έννοιες όπως σύμπλεγμα κατωτερότητας, σειρά γέννησης, κοινωνικό ενδιαφέρον, ελεύθερη βούληση και άλλες ανήκουν στις βασικές αρχές της ατομικής ψυχολογίας. Για τον Adler το άτομο δεν είναι μόνο βιολογικά ορμώμενο αλλά επηρεάζεται τόσο από πρώιμες αναμνήσεις αλλά και από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.