Υπαρξιακή Ψυχανάλυση

Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στην Θεωρία και την Μέθοδο της Υπαρξιακής και Φαινομενολογικής Ανάλυσης η οποία είναι γνωστή με το όνομα Daseinanalysis .

Γίνεται μια αναδρομή στην καταγωγική  Ιστορία της Daseinanalysis από την Φροϋδική Ψυχανάλυση έως σήμερα.

Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις της συγκεκριμένης ψυχαναλυτικής προσέγγισης .

Αναδεικνύονται οι συγγένειες αλλά και οι θεμελιώδεις διαφορές της Daseinanalysis  από την παραδοσιακή Ψυχανάλυση .

 Διασαφηνίζεται η Dasein-αναλυτική εννόηση της ανθρώπινης Υπαρξης ως ‘Dasein’ , τα υπαρκτικά χαρακτηριστικά και ο οντολογικός χαρακτήρας του ψυχικού ‘πάσχειν’ και η διαφοροποίηση της από την ‘φυσικο-επιστημονική’ μέθοδο κατανόησης του ανθρώπου.

Θα εισαχθούν την Ερμηνευτική Φαινομενολογική μέθοδο ως μέθοδο θεώρησης και ερμήνευσης της πραγματικότητας .

Στο τέλος της ενότητας γίνεται ευρεία αναφορά στην Dasein-αναλυτική θεραπευτική πράξη και συνομιλία.