Ερμηνεία των Ονείρων

Το σύγγραμμα που σημάδεψε τον 20ο αιώνα και συνεχίζει να ασκεί τη μέγιστη επιρροή στη σύγχρονη ψυχανάλυση, κι όχι μόνο, είναι αδιαμφισβήτητα «Η Ερμηνεία των Ονείρων». Το βιβλίο αυτό ολοκληρώθηκε σε διάστημα 3 χρόνων και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εγχειρίδια διαμόρφωσης της ψυχαναλυτικής σκέψης σε όλα τα επίπεδα της κλινικής πρακτικής.
Ο ίδιος ο Freud χαρακτήρισε το όνειρο ως τη βασιλική οδό προς το ασυνείδητο, δηλώντας τη σημαντικότητα του ονείρου σε επίπεδο λανθάνοντος περιεχομένου, συμβολισμών, αμυντικών μηχανισμών και ερμηνευτικών παρεμβάσεων.