Εργαστήριο Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας

Το εργαστήριο ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας έχει σκοπό να συνδράμει στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών. Μέσα από case studies οι σπουδαστές καλούνται είτε να αναλύσουν την τεχνική παρέμβαση που λαμβάνει χώρα εντός των εικονικών ή αφηγηματικών συνεδριών, είτε να δημιουργήσουν ένα θεραπευτικό πλαίσιο προσομοίωσης συνεδριών σε πραγματικό χρόνο.