Θεωρίες Προσωπικότητας

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει αναλυτικά τις διάφορες σχολές της ψυχολογίας και το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται.

Δεξιότητες Επικοινωνίας και Πρακτικές Συμβουλευτικής

Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι διαδικασία κατά την οποία μηνύματα που περιέχουν σκέψεις, πληροφορίες, ιδέες, συναισθήματα και ενέργεια μεταβιβάζονται από έναν πομπό σε ένα δέκτη. Η επικοινωνία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο  σχετιζόμαστε. Εξυπηρετεί προσωπικές, κοινωνικές, πρακτικές αλλά και οικονομικές ανάγκες. Η ζωντανή, σαφής και αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι μια αυτονόητη λειτουργία αλλά μια διαδικασία μάθησης δεξιοτήτων, μια τέχνη, και κάποιες φορές οι άνθρωποι δεν έχουν τις ανάλογες εμπειρίες για να τη διδαχθούν. Η τέχνη της επικοινωνίας βοηθάει στην αποτελεσματική προσωπική και κοινωνική εξέλιξη μας. Στόχος της θεματικής ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με τη τέχνη της επικοινωνίας και τη θέση που έχουν οι τεχνικές επικοινωνίας στη συμβουλευτική διαδικασία.

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

Το μάθημα εισάγει τον σπουδαστή στην επιστήμη της Συμβουλευτικής.

Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική

Η Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική αντλεί το υλικό της από τις συμβουλευτικές θεωρητικές προσεγγίσεις και το αναγάγει σε πρακτικό επίπεδο. Ο Σπουδαστής μαθαίνει να εφαρμόζει ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων και τεχνικών με σκοπό την προαγωγή της συμβουλευτικής σχέσης και τη μέγιστη αξιοποίηση της αφήγησης του πελάτη του.


Θετική Ψυχολογία

Η Θετικής Ψυχολογία αποσκοπεί στη θεραπεία μέσω βίωσης θετικών συναισθημάτων, ανάπτυξης θετικών χαρακτηριστικών και επίτευξης μιας ζωής γεμάτη νόημα.