Τα Προγράμματα εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική είναι πιστοποιημένα από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, την European Association for Counselling, ενώ από τον επίσημο Εθνικό Φορέα, ΕΟΠΠΕΠ, οι απόφοιτοί μας στο πέρας των σπουδών τους μπορούν να λάβουν πιστοποίηση επαγγελματικού περιγράμματος "Λειτουργών Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης".