Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων

Το μάθημα της Ψυχοπαθολογίας αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών κλινικών σημείων και συμπτωμάτων που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Γίνεται μια ευρεία ανασκόπηση των διαταραχών σύμφωνα με το DSM V, ώστε ο σπουδαστής να μάθει να αναγνωρίζει ψυχοπαθολογικές εκφάνσεις στην ανθρώπινη προσωπικότητα.

Συνθετική Σκέψη και Παρέμβαση

Το μάθημα της συνθετικής σκέψης και παρέμβασης έχει ως σκοπό την ανασκόπηση κεντρικών θεωριών που αφορούν στο συνθετικό μοντέλο στην εφαρμογή της συμβουλευτικής παρέμβασης. Ο σπουδαστής μαθαίνει να σκέπτεται με συνθετική οπτική στις ανάγκες του πελάτη του και να επιλέγει τεχνικές και δεξιότητες σύμφωνα με τα αρχές της συνθετικής προσέγγισης.

Βιοψυχολογία

Το μάθημα αυτό εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές έννοιες του βιολογικού υποστρώματος των ψυχικών λειτουργιών. Γίνεται μια εκτενής παρουσίαση της ανθρώπινης βιολογίας και των επιδράσεων που αυτή ασκεί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την αναπαραγωγή της εκάστοτε συμπεριφοράς.

Συνθετική Συμβουλευτική

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον σπουδαστής στις βασικές έννοιες της συνθετικής σκέψης και να τον εκπαιδεύσει στις αρχές και τους νόμους που διέπουν το συνθετικό μοντέλο. Ενώ μέσα από την παρουσίαση περιστατικών επιδιώκεται η καλλιέργεια ενός συνθετικού τρόπου συμβουλευτικής παρέμβασης προσανατολισμένου στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.

Ψυχοφαρμακολογία

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τον σπουδαστή στην κατανόηση των βασικών αρχών της ψυχοφαρμακολογίας, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τις επιδράσεις των διαφόρων ψυχοδραστικών ουσιών στο βιολογικό υπόστρωμα του ατόμου. Αρχής γενομένης από την φαρμοκονινητική και τη φαρμοκοδυναμική κατανόηση ο σπουδαστής μελετά τις σύγχρονες τάσεις της ψυχοφαρμακολογίες και τα νέα πρωτόκολλα παρέμβασης.

Ψυχολογία του Τραύματος

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον σπουδαστή στην κατανόηση της ψυχολογίας του τραύματος, ήτοι στην επίδραση των τραυματικών γεγονότων στις ψυχικές λειτουργίες και εν γένει στην προσωπικότητα του ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό μελετάται τόσο το απλό όσο και το σύνθετο τραύμα, αρχής γενομένης από το μετατραυματικό στρες έως την επαναλαμβανόμενη και εκτεταμένη κακοποίηση.

Βιωματικά Εργαστήρια

Τα βιωματικά εργαστήρια έχουν ως σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του σπουδαστή με έναν καθαρά πρακτικό τρόπο, που στηρίζεται στις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης. Ο σπουδαστής μέσα από μελέτες περίπτωσης (case studies) και εφαρμοσμένες γνώσεις σε ειδικά θέματα (διαζύγιο, πένθος, ανάπτυξη, αυτογνωσία κ.α.) εξοπλίζει τη θεραπευτική φαρέτρα με τεχνικές άμεσης παρέμβασης.