Ψυχαναλυτική Ψυχοπαθολογία

Σκοπός της παρούσης θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στις ψυχαναλυτικές και εν γένει ψυχοδυναμικές διαγνωστικές διαδικασίες. Ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία γίνεται μια αναδρομή στην ψυχαναλυτική ψυχιατρική σκέψη της παθολογίας και της φυσιολογικότητας, ενώ εξετάζεται η δομική ανάπτυξη της προσωπικότητας και η κλινική της εκτίμηση στο τριφασικό γίγνεσθαι της αναλυτικής παθολογίας.

Ψυχιατρική Ενηλίκων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει τις βασικές γνώσεις στην κλινική ψυχιατρική θεωρία και πράξη, στοχεύοντας στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές και έννοιες της ψυχιατρικής θεωρίας και πράξης, τη σύνδεση της με την λοιπή ιατρική, την σύνδεσή της με τις βασικές και κλινικές νευροεπιστήμες, τις ψυχολογικές θεωρίες και τα κοινωνικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε η ψυχική νόσος και η διαχείρισή της να γίνονται κατανοητές μέσα από το σύγχρονο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο.

Teacher: Web Master1

Εισαγωγή στη Φροϋδική Σκέψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή στην κατανόηση των βασικών υποθέσεων της Ψυχαναλυτικής σκέψης, καθώς και των  κεντρικών σημείων της Ψυχαναλυτικής προσέγγισης σύμφωνα με την οικονομική και τη δυναμική θεωρία. Επίσης, ο σπουδαστής θα μελετήσει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των τοπογραφικών συστημάτων του Ψυχικού Οργάνου, μελετώντας την ανθρώπινη προσωπικότητα υπό το πρίσμα των ψυχοσεξουαλικών σταδίων ανάπτυξης (Ναρκισσισμός & Σχέσεις Αντικειμένου), ανασκοπώντας τη δυναμική του ασυνειδήτου στη διαμόρφωση της ψυχικής οντότητας. 

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Μακράς Διάρκειας ΙΙ

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία μακράς διάρκειας έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον σπουδαστή στις βασικές ψυχοδυναμικές αρχές, τις αξιολογήσεις καταλληλόλητας των ασθενών, τη διαδικασία έναρξης και τερματισμού της θεραπείας, τις παρεμβάσεις του θεραπευτή, τους στόχους και τις μορφές της θεραπευτικής δράσης, την αντίσταση, την αντιμεταβίβαση, τις φαντασιώσεις και τα όνειρα, καταλήγοντας στην ιδανική χρήση της εποπτείας. Επίσης, δίνει έμφαση σε ειδικά θέματα ψυχοδυναμικής διαχείρισης, όπως οι εξαρτήσεις, η ασθένεια, το άγχος, η κατάθλιψη κ.α.

Ψυχοδυναμικό Counselling

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συνολική έκθεση της ψυχοδυναμικής σκέψης αρχής γενομένης από την οικονομική θεωρία του Φρόιντ μέχρι τις σύγχρονες τάσεις τις συμβουλευτικής παρέμβασης του Gabbard. Ο σπουδαστής μελετά τα κλασικά και νεότερα ψυχαναλυτικά κινήματα μαθαίνοντας να οργανώνει το θεραπευτικό του πλαίσιο προκειμένου να προχωρήσει βήμα-βήμα στην ψυχοδυναμικά θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την ενόραση του αναλυόμενού του.

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχοδυναμικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ενός θέματος που άπτεται του χώρου της ψυχολογίας και το οποίο προσεγγίζεται υπό το ψυχοδυναμικό ή ψυχαναλυτικό πρίσμα. Η διπλωματική εργασία ακολουθεί όλους τους κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής μελέτης τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη δομή της.