Εισαγωγή στη Φροϋδική Σκέψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή στην κατανόηση των βασικών υποθέσεων της Ψυχαναλυτικής σκέψης, καθώς και των  κεντρικών σημείων της Ψυχαναλυτικής προσέγγισης σύμφωνα με την οικονομική και τη δυναμική θεωρία. Επίσης, ο σπουδαστής θα μελετήσει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των τοπογραφικών συστημάτων του Ψυχικού Οργάνου, μελετώντας την ανθρώπινη προσωπικότητα υπό το πρίσμα των ψυχοσεξουαλικών σταδίων ανάπτυξης (Ναρκισσισμός & Σχέσεις Αντικειμένου), ανασκοπώντας τη δυναμική του ασυνειδήτου στη διαμόρφωση της ψυχικής οντότητας. 

Εργαστήριο Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας

Το εργαστήριο ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας έχει σκοπό να συνδράμει στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών. Μέσα από case studies οι σπουδαστές καλούνται είτε να αναλύσουν την τεχνική παρέμβαση που λαμβάνει χώρα εντός των εικονικών ή αφηγηματικών συνεδριών, είτε να δημιουργήσουν ένα θεραπευτικό πλαίσιο προσομοίωσης συνεδριών σε πραγματικό χρόνο.


Σωματοκεντρική / Ραιχική Ψυχοθεραπεία

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η επισταμένη μελέτη διαφόρων ρευμάτων από τον χώρο της σωματικής ψυχοθεραπείας. Ο σπουδαστής καλείται να μελετήσει τις διάφορες μεθόδους και δεξιότητες στην εφαρμογή σωματικά επικεντρωμένων τεχνικών προκειμένου να βοηθήσει τον θεραπευόμενό του στη γεφύρωση σώματος και πνεύματος, αλλά και στην αναζήτηση του εαυτού μέσω της απόκτησης μιας περισσότερο καθολικής αίσθησης της σωματικότητάς του στον χωροχρόνο.

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχοδυναμικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ενός θέματος που άπτεται του χώρου της ψυχολογίας και το οποίο προσεγγίζεται υπό το ψυχοδυναμικό ή ψυχαναλυτικό πρίσμα. Η διπλωματική εργασία ακολουθεί όλους τους κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής μελέτης τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη δομή της.


Τεχνική Ανάλυσης Ονείρων

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στην πληρέστερη κατανόηση της Ψυχολογίας του Ονείρου, όπως αυτή έχει επηρεαστεί από την σκέψη του S. Freud.


Ψυχιατρική Ενηλίκων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει τις βασικές γνώσεις στην κλινική ψυχιατρική θεωρία και πράξη, στοχεύοντας στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές και έννοιες της ψυχιατρικής θεωρίας και πράξης, τη σύνδεση της με την λοιπή ιατρική, την σύνδεσή της με τις βασικές και κλινικές νευροεπιστήμες, τις ψυχολογικές θεωρίες και τα κοινωνικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε η ψυχική νόσος και η διαχείρισή της να γίνονται κατανοητές μέσα από το σύγχρονο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο.

Ψυχοδυναμικό Counselling

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συνολική έκθεση της ψυχοδυναμικής σκέψης αρχής γενομένης από την οικονομική θεωρία του Φρόιντ μέχρι τις σύγχρονες τάσεις τις συμβουλευτικής παρέμβασης του Gabbard. Ο σπουδαστής μελετά τα κλασικά και νεότερα ψυχαναλυτικά κινήματα μαθαίνοντας να οργανώνει το θεραπευτικό του πλαίσιο προκειμένου να προχωρήσει βήμα-βήμα στην ψυχοδυναμικά θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την ενόραση του αναλυόμενού του.