Ψυχαναλυτική Ψυχοπαθολογία Ι

Σκοπός της παρούσης θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στις ψυχαναλυτικές και εν γένει ψυχοδυναμικές διαγνωστικές διαδικασίες. Ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία γίνεται μια αναδρομή στην ψυχαναλυτική ψυχιατρική σκέψη της παθολογίας και της φυσιολογικότητας, ενώ εξετάζεται η δομική ανάπτυξη της προσωπικότητας και η κλινική της εκτίμηση στο τριφασικό γίγνεσθαι της αναλυτικής παθολογίας.

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχοδυναμικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ενός θέματος που άπτεται του χώρου της ψυχολογίας και το οποίο προσεγγίζεται υπό το ψυχοδυναμικό ή ψυχαναλυτικό πρίσμα. Η διπλωματική εργασία ακολουθεί όλους τους κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής μελέτης τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη δομή της.


Η Σχολή των Αντικειμενότροπων Σχέσεων ΙΙ

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια παρουσίαση ενός κλάδου της ψυχαναλυτικής θεωρίας, της θεωρίας των αντικειμενότροπων σχέσεων μέσω των κυριότερων εκπροσώπων της, όπως οι Klein, Winnicott, Balint, Fairbairn, Kernberg. Στη θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο πώς αυτές μεταλλάσσονται σε έναν εσωτερικό κόσμο αντικειμενότροπων σχέσεων, καθώς και στην αλληλεπίδραση της σχέσης μεταξύ θεραπευτή-ασθενούς.

Εισαγωγή στη Φροϋδική Σκέψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή στην κατανόηση των βασικών υποθέσεων της Ψυχαναλυτικής σκέψης, καθώς και των  κεντρικών σημείων της Ψυχαναλυτικής προσέγγισης σύμφωνα με την οικονομική και τη δυναμική θεωρία. Επίσης, ο σπουδαστής θα μελετήσει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των τοπογραφικών συστημάτων του Ψυχικού Οργάνου, μελετώντας την ανθρώπινη προσωπικότητα υπό το πρίσμα των ψυχοσεξουαλικών σταδίων ανάπτυξης (Ναρκισσισμός & Σχέσεις Αντικειμένου), ανασκοπώντας τη δυναμική του ασυνειδήτου στη διαμόρφωση της ψυχικής οντότητας. 

Βραχεία Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) «Βραχεία Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία» αποτελεί μια γνωριμία με τις βασικές αρχές της βραχείας ψυχοδυναμικής θεραπείας. Στη θεματική ενότητα συνοψίζονται τα κύρια μοντέλα βραχείας ψυχοδυναμικής θεραπείας, ενώ παρουσιάζεται αναλυτικότερα η ΒΕΔΨ (Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία) του Davanloo.


Εργαστήριο Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας

Το εργαστήριο ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας έχει σκοπό να συνδράμει στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών. Μέσα από case studies οι σπουδαστές καλούνται είτε να αναλύσουν την τεχνική παρέμβαση που λαμβάνει χώρα εντός των εικονικών ή αφηγηματικών συνεδριών, είτε να δημιουργήσουν ένα θεραπευτικό πλαίσιο προσομοίωσης συνεδριών σε πραγματικό χρόνο.


Ψυχοδυναμική Μακράς Διάρκειας

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία μακράς διάρκειας έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον σπουδαστή στις βασικές ψυχοδυναμικές αρχές, τις αξιολογήσεις καταλληλόλητας των ασθενών, τη διαδικασία έναρξης και τερματισμού της θεραπείας, τις παρεμβάσεις του θεραπευτή, τους στόχους και τις μορφές της θεραπευτικής δράσης, την αντίσταση, την αντιμεταβίβαση, τις φαντασιώσεις και τα όνειρα, καταλήγοντας στην ιδανική χρήση της εποπτείας. Επίσης, δίνει έμφαση σε ειδικά θέματα ψυχοδυναμικής διαχείρισης, όπως οι εξαρτήσεις, η ασθένεια, το άγχος, η κατάθλιψη κ.α.

Εκπαίδευση στην Προβλητική Δοκιμασία Θεματικής Αντίληψης του Harvard

To Τ.Α.Τ. δημοσιεύθηκε από τους Morgan & Murray το 1935 και ολοκληρώθηκε το 1943. Πρόκειται για το αρκτικόλεξο των λέξεων Thematic Apperception Test, το οποίο δημιουργήθηκε στην Ψυχολογική κλινική του Harvard και αφορά σε μια σειρά καρτών που άλλοτε έχουν σαφές κι άλλοτε αλλόκοτο περιεχόμενο και σκοπεύουν μέσω της προβολής τους στους πελάτες να διερευνήσουν την προσωπικότητά τους και να αξιολογήσουν ψυχοπαθολογικά γνωρίσματα. Είναι ένα από τα δύο αξιόπιστα και έγκυρα προβολικά εργαλεία μαζί με το Tεστ Ρόρσαχ.

Ψυχαναλυτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ

Η θεματική ενότητα "Ψυχαναλυτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ" εξετάζει έντεκα τυπολογίες προσωπικότητας: την οριακή, την ψυχοπαθητική, τη ναρκισσιστική, τη σχιζοειδής, την παρανοϊκή, την καταθλιπτική και μανιακή, τη μαζοχιστική, την ιδεοψυχαναγκαστική, την υστερική και η διασχιστική. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν τις τυπολογίες των προσωπικοτήτων μέσα από κλινικά παραδείγματα και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, ενώ έμφαση θα δοθεί στις σχέσεις με το αντικείμενο, στη μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, στη χαρακτηριολογία και στη διαφοροδιάγνωση.

Η Σχολή των Αντικειμενότροπων Σχέσεων Ι

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια παρουσίαση ενός κλάδου της ψυχαναλυτικής θεωρίας, της θεωρίας των αντικειμενότροπων σχέσεων μέσω των κυριότερων εκπροσώπων της, όπως οι Klein, Kernberg, και Fairbairn. Στην θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο πώς αυτές μεταλλάσσονται σε έναν εσωτερικό κόσμο αντικειμενότροπων σχέσεων, καθώς και στην αλληλεπίδραση της σχέσης μεταξύ θεραπευτή-ασθενούς.