Διπλωματική Εργασία ΓΣΣ

Η Πτυχιακή Εργασία αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια σημαντική ενότητα στη σπουδή του Συμβούλου, καθώς συντελεί στην εμβάθυνση και τη βαθύτερη κατανόηση ενός ζητήματος που άπτεται των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων και κλίσεων του σπουδαστή. 


Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων

Το μάθημα της Ψυχοπαθολογίας αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών κλινικών σημείων και συμπτωμάτων που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Γίνεται μια ευρεία ανασκόπηση των διαταραχών σύμφωνα με το DSM V, ώστε ο σπουδαστής να μάθει να αναγνωρίζει ψυχοπαθολογικές εκφάνσεις στην ανθρώπινη προσωπικότητα.

Υπαρξιακή Συμβουλευτική

Η θεματική ενότητα παρουσιάζει την Υπαρξιακή Συμβουλευτική ως βιωματική θεραπεία που εστιάζει στην επίγνωση της εμπειρίας, την ισότιμη θεραπευτική σχέση, τη μοναδικότητα του ατόμου καθώς και την εξέλιξη και ανάπτυξη ενός νέου νοήματος.

Βασικός στόχος της Υπαρξιακής όσο και της θεματικής ενότητας είναι να αυξηθεί η επαφή με το βίωμα αλλά και η αυτογνωσία μέσα από αυθεντικότερη μορφή ύπαρξης.


Συνθετική Συμβουλευτική

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον σπουδαστής στις βασικές έννοιες της συνθετικής σκέψης και να τον εκπαιδεύσει στις αρχές και τους νόμους που διέπουν το συνθετικό μοντέλο. Ενώ μέσα από την παρουσίαση περιστατικών επιδιώκεται η καλλιέργεια ενός συνθετικού τρόπου συμβουλευτικής παρέμβασης προσανατολισμένου στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.

Συνθετική Σκέψη & Παρέμβαση

Το μάθημα της συνθετικής σκέψης και παρέμβασης έχει ως σκοπό την ανασκόπηση κεντρικών θεωριών που αφορούν στο συνθετικό μοντέλο στην εφαρμογή της συμβουλευτικής παρέμβασης. Ο σπουδαστής μαθαίνει να σκέπτεται με συνθετική οπτική στις ανάγκες του πελάτη του και να επιλέγει τεχνικές και δεξιότητες σύμφωνα με τα αρχές της συνθετικής προσέγγισης.

Βιωματικά Εργαστήρια

Τα βιωματικά εργαστήρια έχουν ως σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του σπουδαστή με έναν καθαρά πρακτικό τρόπο, που στηρίζεται στις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης. Ο σπουδαστής μέσα από μελέτες περίπτωσης (case studies) και εφαρμοσμένες γνώσεις σε ειδικά θέματα (διαζύγιο, πένθος, ανάπτυξη, αυτογνωσία κ.α.) εξοπλίζει τη θεραπευτική φαρέτρα με τεχνικές άμεσης παρέμβασης.