Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή στην κατανόηση των βασικών υποθέσεων της Ψυχαναλυτικής σκέψης, καθώς και των  κεντρικών σημείων της Ψυχαναλυτικής προσέγγισης σύμφωνα με την οικονομική και τη δυναμική θεωρία. Επίσης, ο σπουδαστής θα μελετήσει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των τοπογραφικών συστημάτων του Ψυχικού Οργάνου, μελετώντας την ανθρώπινη προσωπικότητα υπό το πρίσμα των ψυχοσεξουαλικών σταδίων ανάπτυξης (Ναρκισσισμός & Σχέσεις Αντικειμένου), ανασκοπώντας τη δυναμική του ασυνειδήτου στη διαμόρφωση της ψυχικής οντότητας. 

Ψυχιατρική Ενηλίκων ΣΨ

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει τις βασικές γνώσεις στην κλινική ψυχιατρική θεωρία και πράξη, στοχεύοντας στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές και έννοιες της ψυχιατρικής θεωρίας και πράξης, τη σύνδεση της με την λοιπή ιατρική, την σύνδεσή της με τις βασικές και κλινικές νευροεπιστήμες, τις ψυχολογικές θεωρίες και τα κοινωνικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε η ψυχική νόσος και η διαχείρισή της να γίνονται κατανοητές μέσα από το σύγχρονο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο.

Teacher: Web Master1