Ψυχιατρική και Θεραπευτική Αντιμετώπιση Ενηλίκων

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει τις βασικές γνώσεις στην κλινική ψυχιατρική θεωρία και πράξη, στοχεύοντας στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές και έννοιες της ψυχιατρικής θεωρίας και πράξης, τη σύνδεση της με την λοιπή ιατρική, την σύνδεσή της με τις βασικές και κλινικές νευροεπιστήμες, τις ψυχολογικές θεωρίες και τα κοινωνικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε η ψυχική νόσος και η διαχείρισή της να γίνονται κατανοητές μέσα από το σύγχρονο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο.

Ψυχοπαθολογία Παίδων και Εφήβων

Το μάθημα της Ψυχοπαθολογίας αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών κλινικών σημείων και συμπτωμάτων που απασχολούν τις ομάδες από τη βρεφική μέχρι την εφηβική ηλικία. Γίνεται μια ευρεία ανασκόπηση των διαταραχών, των συνδρόμων και των μαθησιακών δυσκολιών σύμφωνα με το DSM V, ώστε ο σπουδαστής να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις ψυχοπαθολογικές εκφάνσεις στην προσωπικότητα των ηλικιακών αυτών ομάδων. Επίσης, μελετά τις μεθόδους διερεύνησης και αξιολόγησης της παιδικής και της εφηβικής δυσλειτουργίας, με βάση τα σύγχρονα ψυχομετρικά εργαλεία.

Εισαγωγή στη Ψυχανάλυση

Η θεματική ενότητα «Εισαγωγή στη Ψυχανάλυση» πραγματεύεται τις βασικές έννοιες της ψυχαναλυτικής σκέψης και της Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας στην κλινική πρακτική. Οι διαλέξεις αυτής της θεματικής ενότητας ξεκινούν από την εισαγωγή στις βασικές αρχές της ψυχανάλυσης, την έννοια του θεραπευτικού πλαισίου και τις αρχές της θεραπευτικής συμμαχίας. Κατόπιν, δίδεται έμφαση στις άμυνες και στον τρόπο με τον οποίο δουλεύονται και αναδεικνύονται μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς και στις έννοιες της μεταβίβασης, της αντιμεταβίβασης και της ερμηνείας. Τέλος, γίνεται αναφορά στην ερμηνεία των ονείρων, σύμφωνα με την ψυχαναλυτική σκέψη.