Βραχεία Συνθετική Θεραπεία

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ευρεία ανασκόπηση της ψυχαναλυτικής σκέψης, της βιο-ψυχοκοινωνικής προσέγγισης, της προσωποκεντρικής, της υπαρξιστικής, της θεωρίας Gestalt, της θεωρίας του συμπεριφορισμού και του γνωστικού συμπεριφορισμού, καθώς και της συνδιαλεκτικής ανάλυσης που έχουν οδηγήσει στην εξέλιξη της Βραχείας Θεραπείας.